Urząd miasta Gdynia

Podział porządkowy miasta Gdynia
Mówiąc o obszernych miastach naszego kraju, nie sposób nie nadmienić o pewnym aspekcie. Dotyczy to także omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o którym mowa, to podział administracyjny. Należy zaznaczyć, albowiem jest to nadzwyczaj istotne, że Gdynia jest jednym z pierwszych polskich miast, w którym wprowadzono podział na obszary. Dokonano tego w dniu 8 maja 1991 roku i jest to utrwalone w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście obszarów. W czasie późniejszym dokonano kolejnego podziału – w granicach dzielnic wyodrębniono mniejsze jednostki. Tego z kolei uskuteczniła Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. To właśnie dzięki takiemu podziałowi, ilość gdyńskich obszarów z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – znacznie więcej na Urząd miasta Gdynia. Dla przykładu można podać Śródmieście. Z niego powstały trzy odrębne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum i Śródmieście Port. Kolejne zmiany, jeśli gra toczy się o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wówczas właśnie powiązano pomiędzy innymi Chylonię oraz Chylonię Nową w jedną dzielnicę nazywaną Chylonią. Po tych oraz innych zmianach, liczba gdyńskich dzielnic zmniejszyła się do dwudziestu dwóch.